Strona  AWANS ZAWODOWY poświęcona jest sprawom awansu zawodowego nauczycieli. Znajdziecie tutaj Państwo najważniejsze informacje dla  nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego. Porady na temat awansu,  jak również archiwum publikacji przykładowych i autora strony.

Wyszukiwarka materiałów do Awansu

Google
AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r. wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Karta Nauczyciela.

Lista ekspertów komisji kwalifikacyjnych.  MENiS

STAŻYSTA
KONTRAKTOWY
MIANOWANY
DOWNLOAD